Svenska till spanska innehåller:

Lexikon

Sök ord och fraser i svenska till spanska lexikon. Som medlem kan du även lyssna på ord och fraser.

Spanska ordlekar

Träna på spanska ord, spanska fraser, spansk grammatik, spansk kultur och realia och mycket mer.

Mediatek

Sök och titta på spanska videos om spanska språket, spansk musik, spansk kultur.

Svenska till spanska PLUS

Vill du lära dig mer spanska och läsa en interaktiv kurs? Med plus får du tillgång till teori, videos, övningar och tester.